ריכוז הנחיות והמלצות לביצוע – מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

ריכוז הנחיות והמלצות לביצוע – מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

ריכוז הנחיות והמלצות לביצוע – מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך (24/03/2019)

דוד רן־יה, עו"ד

למשרדנו ניסיון בעריכת מכרזי "העברת בעלות" / הפעלת בתי ספר לרבות בהתאם והל בחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך –עדכון אחרון 9.11.22 (להלן: "הנוהל"). להלן ריכוז ההנחיות והנהלים בכל הנוגע לפרסום מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות (להלן: "מכרזי הפעלת בתי ספר").

לנוהל בחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך – עדכון אחרון 20.3.19 (להלן: "הנוהל") – לחץ כאן.

בעקבות הנוהל כהגדרתו לעיל, ההנחיות והמחוון אשר פורסמו על ידי משרד החינוך – מכרזי הפעלת בתי ספר נעשו מובנים באופן יחסי כאשר "החופש" הקיים לרשות המקומית לבחור את הגורם המפעיל והפרמטרים הפדגוגיים/החינוכיים החשובים לה, מצויים בתוך מבנה מתוחם ומוגדר.

הנוהל מעגן את מימד האיכות החינוכית כרכיב הקריטי (87%) בבחירת מפעיל בחטיבה העליונה, ומתבסס, בין היתר, על מדדים אובייקטיבים של משרד החינוך – התמונה החינוכית (60%) כאשר מרכיב המחיר (13%) יכול שייבחן על פי התקורה המבוקשת על ידי הבעלות (עד 6%) ו/או תרומות וגיוס כספים ממקורות חיצוניים לבית הספר.

הנוהל, כחלק מההבנה שתהליכי חינוך אורכים זמן ממושך, מאפשר קיום התקשרויות של הפעלת בתי ספר לתקופה ארוכה של עד 10 שנים (5 שנים + 5 שנות אופציה).

במקביל, משרד החינוך הודיע כי לא יאשר העברת בעלויות שלא נעשו בהתאם לנוהל.

לשאלות ויצירת קשר עם משרדנו בקשר עם הנוהל וליווי משפטי לעריכת מכרז עבור רשויות מקומיות

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email