מכרז משותף יועצי ביקורת במיקור חוץ למבקרי רשויות

 

לאור בקשה של מספר רשויות מקומיות משרד עוה"ד ד.רן־יה בשיתוף עם מכלול רכש מוניציפאלי שמחים לעדכן אתכם בהליך רישום מכרז משותף יועצי ביקורת במיקור חוץ למבקרי רשויות. 

 

מטרת המכרז היא לאפשר למבקרי הרשויות המקומיות להתקשר בהסכמים עם יועצי ביקורת (משרדי ביקורת חיצוניים) לצורך סיוע בביצוע עבודת הביקורת.

המכרז הינו מכרז "מסגרת" המאפשר לכל מבקר בכל רשות לבחור מבין מאגר הזוכים במכרז את המשרד המתאים לעבודת הייעוץ הנקודתית, בהיבטי מומחיות ומקצועיות בנושאי ביקורת שונים מתוך מגוון רחב של תחומי ביקורת. 

שימוש במכרז פומבי על ידי מבקר הרשות מהווה דוגמא אישית למבוקרים ברשות תוך שימוש בהליכי התקשרות של "דרך המלך".

המכרז יהא "מודולרי" ויתאים לסוגים שונים של התקשרויות וכן יאפשר קבלת הצעת מחיר נקודתיות לפרויקטים שונים.  

 
רישום:

ד.רן־יה ושות' משרד עורכי דין – הוא המשרד העורך ומלווה את המכרז.

רשויות המעוניינות לקחת חלק במכרז ו/או לקבל פרטים נוספים יוכלו להירשם בטופס הרישום שלהלן. הרישום בשלב זה נעשה לצורך קבלת מידע בדבר מספר הרשויות המעוניינות להיכלל בהליך ואין בו משום התחייבות כלשהי של הרשות .

פרטים נוספים והצעת מחיר לרשויות המעוניינות יישלחו ו/או יובאו לידיעת הרשויות לאחר הליך הרישום הראשוני.

 

 

נגישות