מכרז משותף לשירותי ליסינג

 

לאור בקשה של מספר רשויות מקומיות משרד עוה"ד ד.רן־יה בשיתוף עם מכלול רכש מוניציפאלי שמחים לעדכן אתכם בהליך רישום למכרז משותף לשירותי ליסינג. 

 
 

מטרת המכרז היא לאפשר לרשויות שיצטרפו למכרז, לבצע רכש של שירותי ליסינג מתוך ניסיון ליתן מענה בשוק ליסינג משתנה ומצומצם.

נשקלת האפשרות להטמיע במכרז פרק של רכישת רכבים והתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.

 
רישום:

ד.רן־יה ושות' משרד עורכי דין – הוא המשרד העורך ומלווה את המכרז.

רשויות המעוניינות לקחת חלק במכרז ו/או לקבל פרטים נוספים יוכלו להירשם בטופס הרישום שלהלן. הרישום בשלב זה נעשה לצורך קבלת מידע בדבר מספר הרשויות המעוניינות להיכלל בהליך ואין בו משום התחייבות כלשהי של הרשות .

פרטים נוספים והצעת מחיר לרשויות המעוניינות יישלחו ו/או יובאו לידיעת הרשויות לאחר הליך הרישום הראשוני.