מכרז משותף לרכישת מוצרי דלק ושמנים באמצעות משווק דלק

 

לאור בקשה של מספר רשויות מקומיות משרד עוה"ד ד.רן־יה בשיתוף עם מכלול רכש מוניציפאלי שמחים לעדכן אתכם בהליך רישום למכרז משותף לרכישת מוצרי דלק ושמנים באמצעות משווק דלק 2024. 

 
 

מטרת המכרז היא לאפשר לרשויות שיצטרפו למכרז, לבצע תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסאליים קוראי ק"מ של בנזין וסולר לתחבורה באמצעות "משווק דלק".

"משווק דלק" הינו גוף המאפשר למי שהתקשר עימו בהסכם לרכוש מוצרי דלק (בנזין/סולר) ממגוון תחנות דלק, מבלי להידרש לאתר תחנת דלק ספציפית עימה הרשות קשורה בהסכם. באופן זה, מעבר לחסכון בהצעת המחיר, נחסכים כספים נוספים בדמות ביטול זמן וכיו'

ההתקשרות עם משווק דלק מאפשרת לרשות לצרוך מוצרי דלק בהנחה ממחירי הדלק המפוקחים (כפי שיהיו מעת לעת) ולאגד תחת מטריה אחת את כלל המידע ביחס לתצרוכת הדלק ברשות. 

השירותים במכרז:

  • תדלוק דלק (בנזין/סולר) אצל מספר חברות דלק.
  • תדלוק באמצעות רכישת כרטיסי תדלוק.
  • תדלוק סולר לתחבורה באמצעות מכליות.
  • מילוי תוסף אוריאה.
  • שטיפת רכבים.
  • שליטה ובקרה על תצרוכת מוצרי הדלק.
  • רמת שירות והגדרות SLAגבוהים.
 
רישום:

ד.רן־יה ושות' משרד עורכי דין – הוא המשרד העורך ומלווה את המכרז.

רשויות המעוניינות לקחת חלק במכרז ו/או לקבל פרטים נוספים יוכלו להירשם בטופס הרישום שלהלן. הרישום בשלב זה נעשה לצורך קבלת מידע בדבר מספר הרשויות המעוניינות להיכלל בהליך ואין בו משום התחייבות כלשהי של הרשות .

פרטים נוספים והצעת מחיר לרשויות המעוניינות יישלחו ו/או יובאו לידיעת הרשויות לאחר הליך הרישום הראשוני.

גילוי נאות: משרדנו ערך מכרז משותף למוצרי דלק ל-4 אשכולות: אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול רשויות נגב מזרחי, אשכול רשויות יהודה ושומרון, בתנאי שוק טובים יותר, ומומלץ לרשויות החברות באשכולות אלו לעשות שימוש במכרז המשותף שפורסם (בעבר). 

נגישות