על מכרזים -על חוזר מנכ"ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

על מכרזים -על חוזר מנכ"ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

על חוזר מנכ"ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 53 (25.03.19) 

הערה: חוזר מנכ"ל 4/2019 עודכן שוב ביום 26.3.20 וכן ביום 9.11.22  לחוזר העדכני: לחץ כאן.

-האמור בעלון זה נכתב טרם עדכון החוזר ואינו רלוונטי עוד-

ביום 20.3.19 פורסם חוזר מנכ"ל (משרד הפנים ומשרד החינוך) 4/2019  – נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך (להלן: "הנוהל") אשר החליף את חוזר מנכ"ל 9/2016 באותו נושא מיום 29.12.16 על עדכוניו (להלן: "הנוהל הקודם").

לקריאת חוזר המנכ"ל המעודכן המלא ניתן ללחוץ כאן, או לאתרו באתר משרד הפנים תחת הלשונית חוזרי מנכ"ל.

הנוהל (כפי שעשה הנוהל הקודם) מסדיר את הליכי המכרז ביחס לבחירת גורם מפעיל או העברת בעלות על מוסד  חינוך, קובע את תנאי הסף במסגרתם ומתווה את מרבית מדדי האיכות שם.

 

— תוכן העלון נמחק לאחר עדכון הנוהל—–

מכרזי הפעלת בתי ספר הינם מכרזים מובנים מראש, מניסיוננו, הנוהל לא חף מפגמים ויש בו הוראות מכבידות שלא לצורך (כגון הגשת ההצעות בשתי מעטפות כאשר ממילא נפתחת הצעת המחיר במעמד הפתיחה – לא ברור מה תכלית הפעולה), היעדר אבחנה בין התחייבויות לתנאי סף, לכל משתתף במכרז האפשרות לדעת את מרבית הציון שלו עוד בטרם פרסום המכרז וכיו'.

אך בהיעדר אוזן קשבת במשרד החינוך  – יש לפעול בהתאם לאמור בנוהל ולבחון במסגרת הצדדים הטובים בו ומגבלותיו, את ההצעה היעילה ביותר עבור מערכת החינוך ברשות המקומית.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
נגישות