עתירות מכרזים

הליך המכרז מטבעו כהליך מנהלי, נתון לביקורת שיפוטית – הן במהלכו (עוד בטרם הגשת ההצעות או בהליכי ביניים שונים) והן בסיומו, לאחר קבלת החלטות ביחס אליו על ידי ועדת המכרזים. במובן זה, סיום ההליך המכרזי אין משמעותו “סוף דבר”.


כך, למשל, ניתן לפתוח בהליך משפטי כנגד החלטה של רשות מנהלית בדבר קביעת תנאי סף או תנאי מכרז לא סבירים, ניתן לפתוח בהליך משפטי כנגד החלטה אשר “הכשירה” זוכה במכרז כאשר על פי דין על ועדת המכרזים היה לפסול אותו, או לפתוח בהליך משפטי כנגד החלטה בדבר פסילת הצעה במכרז כאשר על פי דין לא היה מקום לפסול אותה.


תקיפת החלטות מנהליות בכלל ובפרט בדיני המכרזים מוגבלת בזמן באופן שבו איחור בתקיפה משפטית של ההחלטות כאמור, עלול לגרור אחריו טענת “שיהוי” שתביא לדחיית העתירה (גם אם זו תהא מוצדקת). משכך, על מי שיש לו טענה כלפי ההליך המכרזי, לפעול במהירות לצורך עמידה על זכויותיו.
מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בדיני המכרזים אשר יבחן את ההליך המכרזי ואת טענותיכם. עוד בטרם פניה לעו”ד כאמור, באפשרותכם לפנות באופן עצמאי (מניסיוננו עדיף לבצע פניה זו באמצעות עו”ד מומחה) לרשות המנהלית ולדרוש ממנה, כך על פי זכותכם בדין, לקבל את כלל המסמכים, הפרוטוקולים, חוות הדעת, וכיו’ הקשורים בקבלת ההחלטה המנהלית, לרבות מסמכי ההצעה הזוכה (במקרה וברצונכם לבחון את ההצעה הזוכה לבחינה האם זו הצעה כשרה ללא פגמים).


עו”ד דוד רן־יה בעל ניסיון רב בייצוג עותרים ומשיבים בהליכים משפטיים – עתירות מנהליות בכלל ובעתירות מנהליות בדיני מכרזים בפרט לרבות הגשת בקשות לצווים ארעיים, צווי ביניים, ערעורים לבית המשפט העליון וכיו’ הכל תוך בדיקה מדוקדקת של כלל המסמכים שבפניו.


באמצעות ניסיוננו הרב סייענו לגופים פרטיים רבים לשנות החלטות של ועדות מכרזים ו/או רשויות מנהליות, הן באמצעות פניה לרשות ללא הליך משפטי והן באמצעות פתיחת הליכים משפטיים מתאימים – הכל תוך הערכת הסיכויים והסיכונים בכל תיק, כאשר הקו המנחה את משרדנו הוא שלא לפתוח בהליכי סרק או הליכים מיותרים ללא תכלית.
ניתן לקבוע פגישה דחופה לייעוץ ראשוני ללא עלות באמצעות בדוא”ל: David@drylawco.il

או בטלפון 072-2406405.

ליצירת קשר וקביעת פגישת יעוץ: