אפליקציית "על מכרזים והתקשרויות"

בעלי תפקיד ברשויות מקומיות אנו שמחים להציג בפניכם את אפליקציית "מכרזים והתקשרויות" אשר פותחה על ידי משרדנו.

באפליקציה ניתן לאתר את כלל חוזרי מנכ"ל משרד הפנים הרלוונטיים להתקשרויות, לאתר את כלל החוקים, התקנות, הוראות השעה ביחס להתקשרויות ומכרזים. בנוסף באפליקציה מעדכן משרדנו את סכומי הפטור ממכרז וכן את הסכומים הקבועים "למכרזי זוטא".

חדש באפליקציה: מכרזים משותפים! 

ניתן להתעדכן על מכרזים משותפים אשר עורך משרדנו, לבקש מידע ו/או לבקש להצטרף למכרזים מפורסמים!

נשמח לשמוע כל הערה או הצעת ייעול, אנו מעריכים שככל שיעבור הזמן האפליקציה תתרחב ותתייעל.

ניתן להוריד את האפליקציה בחנות האפליקציות של google וכן בחנות APPLE (ניתן ללחוץ על הקישורים שלהלן על מנת להגיע לעמוד ההורדה)

קישורים להורדת האפליקציה בחנויות

נגישות