מאמרים

בדף זה ניתן לקרוא מאמרים אשר נכתבו על ידי עורכי הדין מובילים במשרדנו, מומחים ובעלי ניסיון פרקטי עשיר בתחומם. אנו מקווים שתמצאו בתוכן המאמרים סיוע ועניין.

ניתן לפנות למשרדנו בכל שאלה ו/או הבהרה בדוא"ל: office@aradv.co.il 

או בטלפון 072-5406405

קריאה מהנה.

ריכוז הנחיות והמלצות לביצוע – מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

ריכוז הנחיות והמלצות לביצוע – מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך (24/03/2019) דוד רן־יה,

המשך קריאה »

פגם בערבות של שינוי בתקופת חילוט הערבות מהווה גם הוא פגם מהותי שיש לפסול בגינו את ההצעה במכרז בין אם צורף נוסח ערבות למסמכי המכרז ובין אם – לאו

פגם בערבות של שינוי בתקופת חילוט הערבות מהווה גם הוא פגם מהותי שיש לפסול בגינו את ההצעה במכרז  – בין אם צורף נוסח ערבות למסמכי

המשך קריאה »

היערכות לקראת יישום חוזר מנכ"ל 8/2016 – נוהל התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים

היערכות לקראת יישום חוזר מנכ"ל 8/2016 – נוהל התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים עו"ד דוד רן־יה הופץ חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 במסגרתו פורסם

המשך קריאה »
נגישות