הסמכות לעצירת הליך של נוהל הקצאת מקרקעין

מי הגוף אשר מוסמך להורות על עצירת/ביטול הליך הקצאת נכס עירוני  שהחל אך לא הושלם? דוד רן־יה, עו"ד בסוגיה שבכותרת דן בית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת עת"מ 41594-04-16 המרכז עולמי למורשת יהודי צפון אפריקה ירושלים נ' עיריית ירושלים ואח' (פורסם בנבו 30.9.16). במקרה דנן עיריית ירושלים החלה בהליך להקצאת נכס בשנת 2012. המצב המשפטי והעובדתי […]

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

הופץ חוזר מנכ"ל 8/2016  – נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  – תחולה מיום 1.6.2017. דוד רן־יה, עו"ד   ביום 27.11.16 הופץ במסגרת חוזר מנכ"ל 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז – תקנה 3(8) לתקנות העיריות […]

סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים

בית המשפט לעניינים מנהליים מוסמך ליתן סעד של ביטול מכרז גם אם לא התבקש לכך במסגרת העתירה דוד רן־יה, עו"ד ביום 25.10.2016 פורסם פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים (מרכז) בעת"מ 63239-06-16 ח.פ.ץ שרות ואחזקת מתקני מים וביוב בע"מ נ' מ"י משרד הביטחון אגף ההנדסה והבינוי – יחידת התקשרויות עם קבלנים ואח' [פורסם בנבו] […]

פגמים פרוצדורלים בניהול מכרז

אי הקפדה על דרישות פרוצדוראליות בהליך המכרזי עלולה להביא לביטול המכרז דוד רן־יה, עו"ד ביום 26.10.16 פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בעע"מ 3053/16 א.ת. 1992 בניה ותעשיות אלומיניום בע"מ נ' דלתון תכנון וביצוע פרויקטים בע"מ, [פורסם בנבו] (26.10.2016), במסגרתו דן בית המשפט העליון בפגמים בניהול המכרז על ידי העירייה והגיע לכלל מסקנה כי […]