"על מכרזים" – מעמדו של "אישור בדבר קיום ביטוחים" בהליך המכרזי

על מעמדו של "אישור בדבר קיום ביטוחים" בהליך המכרזי להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 46 (17.12.2018)  "אישור בדבר עריכת ביטוחים" או "אישור בדבר קיום ביטוחים" הוא מסמך חוזי, המצורף בדרך כלל למסמכי המכרז כחלק מתנאי ההסכם שבין הרשות לזוכה במכרז. מטרת האישור, היא לוודא כי […]

נגישות