על מכרזים -על ביטול זכייה/ביטול הסכם בשל אי עמידה בתנאים למימוש זכייה במכרז

על ביטול זכייה/ביטול הסכם בשל אי עמידה בתנאים למימוש זכייה במכרז להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 50 (11.02.19)  לעיתים במסגרת מכרז נקבעים תנאים מסוימים אשר על הזוכה לעמוד בהם על מנת לממש את זכייתו. לדוגמא, תנאים שנקבעו מראש למימוש הזכיה על ידי עורך המכרז (כגון: […]

נגישות