על מכרזים -על חוזר מנכ"ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

על חוזר מנכ"ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 53 (25.03.19)  הערה: חוזר מנכ"ל 4/2019 עודכן שוב ביום 26.3.20 וכן ביום 9.11.22  לחוזר העדכני: לחץ כאן. -האמור בעלון זה נכתב טרם עדכון החוזר ואינו רלוונטי […]