על תכנון לגיטימי מסחרי של הצעה אל מול ההצעה הגירעונית

על תכנון לגיטימי מסחרי של הצעה אל מול ההצעה הגירעונית להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 63 (16.09.19) מהו קו הגבול בין תכנון מסחרי לגיטימי של הצעה במכרז לבין הצעה "גירעונית" העולה כדי תכסיסנות אשר דינה פסילה? למעט במכרזים המוגדרים בדין כעתירי כוח אדם, "הצעה גרעונית" […]