על מכרזים – על השלב המכרזי והשלב החוזי

על השלב המכרזי והשלב החוזי להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 64 (28.10.19) האם ועדת מכרזים יכולה או מוסמכת לשוב ולדון במכרז בו כבר התקבלה החלטה או ניתנה המלצה על ידה או שמא החלטתה היא חלוטה ואין באפשרותה לשוב ולדון שוב במכרז בו כבר דנה? החלטות […]