"על מכרזים" – על השלמות מסמכים לצורך ניקוד איכות במכרז

על השלמות מסמכים לצורך ניקוד איכות במכרז להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 42 (22.10.2018)  בגיליון מס' 23 של עלון "על מכרזים", דנו בסוגיית השלמות מסמכים ממציעים במכרז ובפרט השלמות מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף. באופן כללי, נכתב ביחס לכל סוג של השלמת מסמכים, […]