"על מכרזים" – על השלמות מסמכים הנדרשים בתנאי הסף בין המסמך ה"דקלרטיבי" למסמך ה"קונסטיטוטיבי"

"על מכרזים" – על השלמות מסמכים הנדרשים בתנאי הסף בין המסמך ה"דקלרטיבי" למסמך ה"קונסטיטוטיבי" להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 23 (8.1.18) סוגיית השלמת מסמכים ממשתתפים במכרז הינה סוגיה המגיעה לפתחם של עורכי מכרזים חדשות לבקרים. מטבע הדברים ובהינתן שמגישי הצעות הם "בני אדם" – מחד מועדים […]