"על מכרזים" – על זכות העיון

 "על מכרזים" – על זכות העיון ‎‎‎‎על גילוי זהות המנקדים במכרז ונימוקיהם להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 30 (23.04.2018) האם עורך המכרז חייב לגלות למשתתף במכרז את זהותו של נותן חוות דעת שלילית בעניינו אשר בעטיה לא נכלל כזוכה במכרז? בשאלה זו ובאיזון שבין "זכות […]