על מכרזים -על "חובת הסודיות" בדיני מכרזים אל מול זכות הציבור לפי חוק חופש המידע

על "חובת הסודיות" בדיני המכרזים אל מול זכות הציבור לפי חוק חופש המידע  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 51 (25.02.19)  הדין והפסיקה הסדירו את "זכות העיון" של משתתף במכרז ואת האפשרות של משתתף כאמור, לנסות להתחקות אחר שיקול הדעת של ועדת המכרזים ולבחון האם ההחלטות […]