על הגשת העתק כתב ערבות במקום כתב ערבות מקור

על הגשת העתק כתב ערבות במכרז במקום כתב ערבות מקור להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 15 (11.9.17) דומה שההלכות בעניין פגם בנוסח ערבות מכרז או בתצורת הערבות כאמור/ בתנאיה, ידועות – ככלל קבעו בתי המשפט כי פגם בנוסח הערבות, בתצורתו או בתנאיו מהווה פגם מהותי […]

נגישות