על מכרזים -על הליכי התקשרות בפטור ממכרז מקום בו נמצא כי עריכת מכרז חדש "לא תביא תועלת"

על הליכי התקשרות בפטור ממכרז מקום בו נמצא כי עריכת מכרז חדש "לא תביא תועלת"  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 52 (11.03.19)  על אף חובת פרסום המכרז החלה על רשויות מנהליות, המחוקק הכיר בסיטואציה – בה לאחר פרסום מכרז כדין, כאשר לא הוגשו הצעות כלל […]

נגישות