"על מכרזים" – על סעיפי "שיקול דעת" במכרז פומבי

"על מכרזים" – על סעיפי שיקול דעת במכרז להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 33 (03.06.2018)  בשנים האחרונות מתחזקת המגמה של בתי המשפט ל"מזער" ככל שניתן את שיקול הדעת של ועדת המכרזים במסגרת בחינת ההצעות במכרז, מתוך מטרה שלא לאפשר מרחב תמרון שאינו מוגדר או  ידוע […]

על מכרזים – על ניקוד מדדי איכות במכרז

על פגמים במסגרת ניקוד מדדי איכות במכרז להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 18 (30.10.17) בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קיבל לאחרונה עתירה[1], באופן חלקי, כנגד פגמים באופן ניקוד מדדי האיכות של הצעת עותרת במכרז וביטל את החלטת ועדת המכרזים – לפסול את הצעת העותרת […]

על מכרזים – על נוסחאות לחישוב מדדי מחיר במכרזים מורכבים

על נוסחאות לחישוב מדדי מחיר במכרזים מורכבים – חלק א' להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" 3.4.17 לדידנו, ההליכים המכרזיים הטובים ביותר ואלו המניבים את התוצאות האופטימאליות עבור הרשות, הינם ההליכים המכרזיים "הפשוטים", אשר תנאי הסף במסגרתם מוגדרים היטב, כאשר החוזה והדרישות של עורך המכרז ברורות היטב […]

נגישות