"על מכרזים" – על "זכות העיון" הייחודית במכרזי כוח אדם

על "זכות העיון" הייחודית במכרזי כוח אדם להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 45 (03.12.2018)  "זכות העיון" בדיני מכרזים הינה זכות הקנויה לכל "משתתף" במכרז – באופן שבו, בתום ההליך המכרזי, יהיו פתוחים בפני כל משתתף המסמכים השונים של הליכי המכרז/הליכי בדיקת ההצעות כגון: פרוטוקולי ועדת […]