"על מכרזים" – על מכרזי רווחה ושירותים חברתיים

"על מכרזים" –  על מכרזים בתחום הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות מקומיות להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 37 (29.07.2018)  בשנים האחרונות חל גידול במספר המכרזים הפומביים המתפרסמים על ידי רשויות מקומיות בתחום הרווחה והשירותים החברתיים. מכרזים אשר היו בעבר נחלתם של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים בעיקר, כגון: […]