על שינוי הרכב ועדה מקצועית במכרז לאחר שזו מסרה את המלצותיה

"על מכרזים" – על שינוי הרכב ועדה מקצועית במכרז לאחר שזו נתנה המלצותיה להורדת הגיליון בפורמט PDF – לחץ כאן בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת במסגרת עת"מ 65443-07-21 א.ד.נ.מ. בע"מ נ' איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים ואח' (פורסם בנבו), קיבל עתירה אשר הוגשה עוד בטרם הסתיים ההליך המכרזי, וקבע כי החלטת ועדת המכרזים לבטל […]

על אי תחולת פטור יועצים/מומחים על שירותים משפטיים – האמנם?

"על מכרזים" – על אי תחולת פטור יועצים/מומחים על שירותים משפטיים – האמנם? להורדת הגיליון בפורמט PDF – לחץ כאן בית המשפט לעניינים מנהליים מחוז מרכז במסגרת עת"מ 5956-12-20 עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' עיריית כפר יונה ואח' (16.12.21), קבע כי השירותים אשר ביחס אליהם התקשרה העירייה עם משרד עורכי דין לפי תקנה 3(8) […]

על חשיבות ניהול מדויק של פרוטוקול פתיחת המעטפות

"על מכרזים" – על חשיבות ניהול מדויק של פרוטוקול פתיחת המעטפות להורדת הגיליון בפורמט PDF – לחץ כאן פעמים רבות אנו נשאלים על ידי רשויות שונות מדוע במכרזים שהן מפרסמות, לא מוגשות מספיק הצעות? או מדוע במכרז מסוים מספר המציעים הוא מצומצם עד כדי לא קיים? לשאלה זו עשויות להיות תשובות מגוונות ומשולבות והן כמובן […]

על השלכות שיקול "טוהר המידות" על דיני המכרזים הציבוריים

"על מכרזים" – על השלכות שיקול "טוהר המידות" על דיני המכרזים הציבוריים להורדת הגיליון בפורמט PDF – לחץ כאן נכון לכתיבת שורות אלו, לא קיימות בחקיקה או בחקיקת המשנה הנוגעת לדיני המכרזים, הוראות קטגוריות הנוגעות לשיקולי טוהר המידות של מציע במכרז וההשפעה של אלו על הצעתו ו/או על תוצאות ההליך המכרזי. למעשה, הוראת הדין היחידה […]