על מכרזים – על "ניסיון טוב" כאקט שובר שוויון ועל הלכת "מקבילית הכוחות"

על "ניסיון טוב" כאקט שובר שוויון ועל הלכת "מקבילית הכוחות" בראי ת"מ 61913-03-16 ע.ת.מ – ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' מינהלת בר לב בע"מ להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" 05.6.17 כלל "מקבילית הכוחות" בדיני המכרזים המתייחס למשקל של הצעת המחיר אל מול פרמטרים אחרים אשר ניתן […]