על  ביטול "נוהל הצעת מחיר" הנערך על ידי משכ"ל עבור הרשות המקומית ופרסום מכרז פומבי חדש תחתיו בראי עת"מ 14641-02-17 טל אופיר גינון ופיתוח בע"מ נ' עיריית כרמיאל

על  ביטול "נוהל הצעת מחיר" הנערך על ידי משכ"ל עבור הרשות המקומית ופרסום מכרז פומבי חדש תחתיו בראי עת"מ 14641-02-17 טל אופיר גינון ופיתוח בע"מ נ' עיריית כרמיאל להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" 3.7.17 מפעם לפעם אנו נשאלים על אודות האפשרות של הרשות המקומית לבטל הליך […]