"על מכרזים" – על "ניסיון קודם רע" – חובת התיעוד, הראיות וההנמקה

על "ניסיון קודם רע" – חובת התיעוד, הראיות וההנמקה להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 39 (27.08.2018)  אחת הזכויות השמורות לרשויות מנהליות המפרסמות מכרזים, היא שלא לבחור או להתקשר עם מציע אשר לרשות יש ניסיון קודם רע עימו. את הזכות כאמור, עדיף כמובן לעגן במסמכי המכרז […]