על מכרזים – על מימוש זכות ברירה בהסכם אשר נחתם מכוחו של פטור "ספק יחיד"

על מכרזים – על מימוש זכות ברירה בהסכם אשר נחתם מכוחו של פטור "ספק יחיד" להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 77 (25.05.20) לאחרונה, דן בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה בשאלת מימוש זכות הברירה (מימוש האופציה) בהסכם אשר נחתם מכוחה של תקנה 3(4) – דהיינו, לאחר […]

"על מכרזים" – על פטור "ספק יחיד"

"על מכרזים" – על "ספק יחיד" ועדיפות עקרון הפומביות במימוש הפטור להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 34 (17.06.2018)  פטור מפרסום מכרז פומבי בשל מבנה שוק בו קיים גורם אחד בלבד היכול לספק את צרכי הרשות (להלן: "ספק יחיד"), מצוי הן בדינים החלים על רשויות מקומיות […]

נגישות