על ניגוד עניינים מכרזים – חלק 2: ניגודי עניינים של עובד או חבר מועצה

על ניגוד עניינים מכרזים – חלק 2: ניגודי עניינים של עובד או חבר מועצה להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 57 (03.06.19) בעלון הקודם עסקנו ב"ניגוד עניינים" של יועץ מקצועי/חיצוני למכרז. הגדרנו את "ניגוד העניינים" בבחינת התנגשות אינטרסים, וראינו שהאיסור על יועץ מקצועי להימצא בניגוד עניינים, […]

נגישות