"על מכרזים" – על פסילה אוטומטית של הצעות שחרגו מהאומדן וחובת ההנמקה של הרשות המנהלית

על פסילה אוטומטית של הצעות שחרגו מהאומדן וחובת ההנמקה של הרשות המנהלית להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 41 (07.10.2018)  "אומדן מכרז" או "אמדן שווי התקשרות" – מהווה הערכה של הרשות המנהלית, בדבר התמורה שעליה לשלם או לקבל (לפי העניין) ביחס להתקשרות מסוימת לביצוע עבודות ו/או […]

נגישות