על מכרזים – על רכיב "המע"מ" בהשוואת הצעות המחיר במכרז

על מכרזים – על רכיב "המע"מ" בהשוואת הצעות המחיר במכרז  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 85 (21.12.20) לעיתים, בפרט במכרזים בהם משתתפים מלכ"רים, עולה שאלה ביחס להשוואת הצעות המחיר בין מציעים המאוגדים כמלכ"רים אשר לכאורה אינם חבים בתשלומי מע"מ (מע"מ בשיעור 0) לבין מציעים אשר […]

על מכרזים – על המאפיין "הקבוע" שבהרכב ועדת המכרזים ברשויות מקומיות

על מכרזים – על המאפיין "הקבוע" שבהרכב ועדת המכרזים ברשויות מקומיות  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 84 (23.11.20) בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, במסגרת עת"מ 33882-04-20 אורן הדברות בע"מ נ' עיריית בית שמש (פורסם בנבו), דן לאחרונה בשאלה בדבר הצטרפות או שינוי הרכב של חברי […]