על שינוי תנאי סף במכרז לאחר פרסומו וטרם הגשת ההצעות  ועל סמכויותיה של ועדת המכרזים

על שינוי תנאי סף במכרז לאחר פרסומו וטרם הגשת ההצעות ועל סמכויותיה של ועדת המכרזים טרם פתיחת ההצעות במכרז להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 14 (28.8.17)   האם ככלל ניתן לשנות את תנאי המכרז ו/או תנאי הסף במכרז לאחר פרסום המכרז וטרם הגשת ההצעות? וככל […]

נגישות