על מכרזים – על עקרון השקיפות המנהלית בדיני המכרזים

על מכרזים – על עקרון השקיפות בדיני מכרזים להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 68 (30.12.19) עד להיכן משתרעת חובת הגילוי של רשות מנהלית במסגרת פרסום מכרז ביחס למידע אשר עליה למסור לציבור המציעים הפוטנציאליים במכרז? ניתן לומר באופן כללי, כי כחלק מחובת השקיפות שלה והשמירה […]