"על מכרזים" – על מועד פקיעת תוקף ההצעות – "הצלצול הוא בשבילי"

על מועד פקיעת תוקף ההצעות – "הצלצול הוא בשבילי" להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 48 (14.01.2019)  ברובם המכריע של מכרזים המפורסמים על ידי הרשויות המנהליות, קובעות הרשויות המנהליות במסמכי המכרז כלל לעניין תוקפה של ההצעה במכרז שלאחריה ו/או בהתאם לתנאיה – המציע "משוחרר" מחבותו כלפי […]