עניי עירך קודמים חלק א'

"עניי עירך קודמים – תנאי במכרז "כשר למהדרין"? חלק א' דוד רן־יה, עו"ד סוגיית מתן העדפה למאן דהוא בהתקשרות עם רשויות מנהליות (ככל שהיא לא מוסדר בחקיקה), הינה  סוגייה מורכבת באופן יחסי. מורכבותה של הסוגייה רבה יותר כאשר הדבר נוגע לדיני המכרזים המוניציפאליים והתנגשותם של אלו (לכאורה) עם העקרונות המנחים את הרשויות המקומיות ועם תחומי האחריות […]

נגישות