על הצעה תכסיסנית במכרז ותוצאותיה

על הצעה תכסיסנית במכרז ותוצאותיה להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 59 (01.07.19) מפעם לפעם, נאלץ עורך המכרז להבחין במסגרת בחינת ההצעות במכרז, בין תכנון הצעה לגיטימי, לבין הצעה תכסיסנית אשר יש בה כדי לחתור תחת עקרונות דיני המכרזים, כאשר דינה של זו הראשונה להתקבל ודינה […]

נגישות