על הדומה, הכמעט דומה והבערך

על הדומה, הכמעט דומה והבערך להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 61 (05.08.19) לעיתים אנו עדיין נתקלים במכרזים, בהם תנאי הסף מנוסחים באופן המפנה לעבודות או לשירותים מושא המכרז הספציפי – מבלי לפרש באופן מדויק את הדרישה בתנאי הסף. כך לדוגמא, לעיתים דורשים  עורכי מכרזים במסגרת […]

"על מכרזים" – על עמידה בתנאי הסף למכרז – ללא "אותות, מופתים ומבחני מים"

על עמידה בתנאי הסף למכרז – ללא "אותות, מופתים ומבחני מים" להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 49 (27.01.19)  תילי תילים של פסקי דין נכתבו ביחס ל"תנאי סף" במכרז, תכליתם, מהותם, משמעותם, האבחנה בינם לבין דרכי הוכחת העמידה בהם, הפגיעה בשוויון כל אימת שנעשה "ויתור" ביחס לאי […]

"על מכרזים" – על תנאי סף

 "על מכרזים" – על תנאי סף בראי האינטרס הציבורי שבתחרות ובריבוי משתתפים רלוונטיים להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 29 (09.04.2018) ככלל, נוטים בתי המשפט שלא להתערב בהחלטות מקצועיות של רשויות מנהליות לעניין קביעת תנאי הסף במכרז. ככל שתנאי הסף הם ענייניים ומצויים בגבולות הדין. עריכתם […]

"על מכרזים" – אין אדם מרים עצמו בשרוכי נעליו

"על מכרזים" – "אין אדם מרים עצמו בשרוכי נעליו"  על פרשנות תנאי סף: מלל, מטרה ותכלית להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 25 (12.2.18) האם משתתף במכרז, יכול להוכיח עמידה בתנאי סף במכרז שעניינו ניסיון קודם בביצוע עבודות "עבור" רשות מנהלית, תוך שהוא נסמך על ניסיון […]

נגישות