על מכרזים – חוזר מנכ"ל 04/2020 מכרזי PPP

על מכרזים – חוזר מנכ"ל 04/2020 מכרזי PPP להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 74 (30.03.20) ביום 12.03.20 פרסם משרד הפנים את חוזר מנכ"ל 04/2020 התקשרות באמצעות שיטת שותפות ציבורית – פרטית: PPP: Public-Private Partnership (להלן: "החוזר"). החוזר מחדד ומרחיב אודות תהליכי האישורים הנדרשים לצורך ביצוע […]